Jedno od najatraktivnijih zanimanja današnjice jeste upravo zanimanje frizera, jer njihova uloga nije samo šišanje već kompletna analiza crta lica, tena, kao i ličnosti klijenta sa ciljem da novom frizurom iz njega izvuče maksimum.

  • U toku trogodišnjeg školovanja učenici stiču stručno obrazovanje bazirano na savremenim dostignućima nauke, tehnologije i prakse. Osim sa tehnikama i veštinama učenici se upoznaju sa stilovima i estetskim pravilima kreiranja oblika frizura.
  • Od samog početka učenici počinju sa savladavanjem nastavnog plana i programa prateći aktuelne modne trendove i tehnike u ovoj oblasti.

Frizer pruža usluge usmerene na negu kose. Posao frizera uključuje pranje, šišanje, estetsko oblikovanje kose žena i muškaraca.

  • Ako ste kreativni, imate dobru moć opažanja, pratite modne trendove onda ovaj posao može biti VAŠ POSAO IZ SNOVA!
  • Ukoliko imate želje i potrebe za kreativnim i manuelnim radom, na pravom ste mestu, jer biti frizer je jedan od najboljih manuelnih zanata koji Vam pruža mogućnost da usavršite kreativan i isplativ posao, u kom možete da upotrebite sav svoj smisao za lepo, kreativno i korisno i spojite ih u jednu celinu.
  • Ako želite da steknete najbolje obrazovanje u vidu teorijske i praktične nastave, mi smo škola za vas.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OPŠTEOBRAZOVNIH I STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL - FRIZER

1. Tabela opšteobrazovnih predmeta

Opšteobrazovni predmeti

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

Srpski jezik i književnost

*

*

*

Strani jezik

*

*

*

Fizičko vaspitanje

*

*

*

Matemetika

*

*

*

Računarstvo i informatika

*

 

 

Istorija

*

 

 

Hemija

*

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

*

 

 

Likovna kultura

 

*

 

Geografija

 

*

 

Sociologija i prava građana

 

*

 

Izborni predmeti

I GODINA

II GODINA

III GODINA

Građansko vspitanje/verska nastava

*

*

*

Muzička kultura

 

*

*

Istorija (odabrane teme)

 

*

*

Izabrani sport

 

 

*

2. Tabela stručnih predmeta

Stručni predmeti

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

Poznavanje preparata

*

*

 

Osnove anatomije i fiziologije

*

 

 

Higijena

 

 

*

Prva pomoć

*

 

 

Psihologija komunikacije

 

*

 

Osnove dermatologije

 

 

*

Estetsko oblikovanje frizura

 

*

*

Praktična nastava

*

*

*

Preduzetništvo

 

 

*