U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču stručna znanja koja se zasnivaju na:

» izučavanju fizičko-hemijskih  i bioloških procesa koji ugrožavaju i degradiraju životnu sredinu;

» merenju i analiziranju parametara zagađenja životne sredine;

» sprovođenju preventivnih i zaštitnih mera u cilju očuvanja životne sredine;

» načelima održivog razvoja;

» razvijanju ekološke svesti.

Istovremeno, učenici se upoznaju sa mogućnostima kako se obnavlja zagađeno tle, voda i vazduh, i sa savremenim metodama i tehnikama u oblasti zaštite životne sredine.

  • Spisak nastavnih predmeta po godinama (nedeljni fond časova, teorija+vežbe):

NASTAVNI PREDMET

I

II

III

IV

Srpski jezik i književnost

3+0

3+0

3+0

3+0

Strani jezik

2+0

2+0

2+0

2+0

Sociologija

 

 

2+0

 

Filozofija

 

 

 

2+0

Istorija

2+0

2+0

 

 

Muzička umetnost

1+0

 

 

 

Likovna kultura

 

1+0

 

 

Fizičko vaspitanje

2+0

2+0

2+0

2+0

Matematika

3+0

3+0

3+0

3+0

Računarstvo i informatika

0+2

 

 

 

Geografija

2+0

 

 

 

Fizika

2+0

2+0

 

 

Građansko / Verska nastava

1

1

1

1

Biologija

2+0

 

 

 

Ustav i prava građana

 

 

 

1+0

Opšta i neorganska hemija

4+4

 

 

 

Tehničko crtanje i mašinski elementi

2+0

 

 

 

Organizacija poslovanja

 

2+0

 

 

Organska hemija

 

2+2

 

 

Analitička hemija

 

2+2

 

 

Mašine, aparati i operacije

 

 

2+2

 

Hemijska tehnologija

 

 

2+0

 

Automatska obrada podataka

 

 

 

2+0

Izvori zagađenja životne sredine

 

2+0

 

 

Ispitivanje tla, vode i vazduha

 

2+3

 

 

Fizička hemija

 

 

2+2

 

Mikrobiologija

 

 

1+2

 

Instrumentalne metode analize

 

 

 

3+4

Zagađivanje i zaštita tla

 

 

2+1

 

Zagađivanje i zaštita vode

 

 

 

2+1

Zagađivanje i zaštita vazduha

 

 

 

2+1

Prerada i odlaganje čvrstog otpada

 

 

2+1

 

Prerada i odlaganje otpadnih voda

 

 

 

2+1

  • Spisak udžbenika po razredima:

1. razred,

2. razred,

3. razred,

4. razred.